سیستم برنا در سمینار آزمون عملکردی ریه

سیستم برنا در سمینار آزمون های عملکردی ریه

سمینار ” آزمون هاي عملكردي ريه” در تاریخ پنجشنبه مورخ ۲۰/۱۰/۹۷ در سالن آمفی تئاتر هتل هما ۱ وبه همت مركز تحقيقات ريه دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید.

بیماری های مزمن کلیوی کودکان چالش ها و مراقبت ها

سمینار بیماری های مزمن کلیوی کودکان چالش ها و مراقبت ها

سندرومهای پارکینسونی: تشخیص و درمان

سمپوزیوم سندرومهای پارکینسونی: تشخیص و درمان

برای نخستین بار از محصول جدید شرکت برنا در همایش “سندرومهای پارکینسونی: تشخیص و درمان” رونمایی شد. در این سمپوزیوم از سیستم نظرسنجی با موبایل جهت تعامل بیشتر با مخاطبین، استفاده گردید.