کی پدهای نظرسنجی

دو روش رایج در رای گیری الکترونیکی جهت جمع آوری سریع نظرات، کی پدهای نظرسنجی (سیستم های پرسش و پاسخ) و دیگری با استفاده از موبایل است.

این روش ها هریک دارای مزایا و معایب خاص خود است.

این روش رایج ترین روش نظرسنجی یا رای گیری الکترونیکی می باشد. از مهمترین دلایل محبوبیت این روش می توان به سادگی استفاده از آن اشاره نمود افراد حاضر در جلسات با استفاده از این کی پد ها و بدون داشتن دانش فنی خاص می توانند در نظرسنجی ها شرکت نمایند، البته استفاده از این روش مخدودیت هایی نیز دارد.

مهمترین محدودیت استفاده از کی پدهای نظرسنجی هزینه مربوط به آن هاست، از آنجایی که در این روش هرفرد نیازمند به یک کی پد می باشد، استفاده از آن بخصوص در همایش ها و مکان هایی که تعداد مخاطبین زیاد باشند با مشکل روبرو خواهد شد.

سیستم نظرسنجی برنا

موبایل

یکی دیگر از روش های الکترونیک جمع آوری نظرات استفاده از گوشی های هوشمند می باشد. از آنجایی که در این روش هرفرد از گوشی خود برای شرکت در نظرسنجی استفاده می نماید، هزینه استفاده از این روش بخصوص در همایش ها و برای تعداد مخاطبین بالا بسیار کمتر از کی پد ها می باشد، ولی این روش به دلایل متعددی با استقبال عمومی مواجه نشده است.

سیستم نظرسنجی آنلاین

از مهمترین این دلایل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ممکن است بعضی از افراد به دلیل عدم دسترسی به گوشی های هوشمند، نداشتن دانش فنی لازم، عدم اطمینان به سیستم و مسائل امنیتی امکان شرکت در نظرسنجی را نداشته باشند که این مسئله خلال جدی به جامع بودن نظرسنجی ها وارد می نماید. از سوی دیگر در بسیاری از موارد بخصوص کلاس های درس بسیاری از معلمان، دانش آموزان را از همراه داشتن تلفن همراه منع می نمایند.

شرکت برنا با در نظر گرفتن شرایط موجود و برای رفع این مشکلات، سیستم نظرسنجی برنا با قابلیت استفاده از گوشی های هوشمند و کی پدهای برنا فراهم نموده است. به این ترتیب استفاده از مزایا هردو روش در دسترس می باشد.

سیستم برنا

در سیستم نظرسنجی برنا تعداد زیادی از مخاطبین که امکان استفاده از گوشی های هوشمند را دارند با گوشی خود و سایر افراد با استفاده از کی پدهای برنا می توانند در نظرسنجی شرکت نمایند.

بنابراین برگزاری نظرسنجی با هزینه ای کمتر از روش اول(کی پد برنا به تنهایی) و بدون مشکلات موجود در روش دوم(موبایل به تنهایی) امکان پذیر است.