اطلاعات سالن های همایش شهر مشهد

یکی از مسائل مهم در برگزاری همایش ها انتخاب سالن همایش مناسب می باشد. در ادامه لیستی از سالن های همایش فعال در شهر مشهد و مشخصات آن آورده شده است. در این بخش سعی شده تا معرفی سالن های همایش به صورت کامل انجام شود تا قبل از رزور سالن با تمامی ان ها آشنا شوید.

سالن های همایش شهر مشهد
نام سالن همایشظرفیتآدرس و شماره تماسوب سایت
سالن همایش هتل درویشی 400 نفر مشهد . خیابان امام رضا(ع) . بین امام رضا ۲۴ و ۲۶
شماره تماس: ۳۸۰۸۰-۰۵۱ داخلی ۸۸۷
وب سایت
سالن همایش نمایشگاه بین المللی مشهد400- 500 نفر مشهد . انتهای بلوار وکیل آباد . بلوار نمایشگاه . محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد
شماره تماس : ۳۵۰۰۵۰۰۰-۰۵۱
وب سایت
سالن همایش خیریه همدم فتح المبین420 نفرمشهد . بلوار خیام شمالی . خیابان عبدالمطلب . عبدالمطلب ۵۸
شماره تماس: ۳۷۱۲۱۱۲۱-۰۵۱
وب سایت
مجتمع برج سفید800 نفرمشهد. رضاشهر . بلوار خاقانی . بین خاقانی ۱۰ و ۱۲
شماره تماس: ۳۸۷۰۹۱۵۱-۰۵۱
سالن همایش رازی530 نفرمشهد . خیابان دانشگاه . دانشگاه ۱۸ . دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد . سالن همایش رازی .
شماره تماس: ۳۸۵۱۴۳۰۱-۰۵۱ و ۰۹۱۵۵۱۰۸۱۱۷ , ۰۹۰۱۹۷۹۱۴۷۸
وب سایت
سالن همایش دانشکده علوم اداری و اقتصاد320 نفرمشهد . میدان پارک . پردیس دانشگاه فردوسی مشهد . دانشکده علوم اداری و اقتصاد
شماره تماس: ۳۸۸۰۶۳۱۰-۰۵۱
وب سایت
سالن همایش پارک علم و فناوری خراسان400 نفرمشهد . انتهای خیابان آزادی(بزرگراه آسیایی) . ۱۲ کیلومتری محور مشهد-چناران. پارک علم وفناوری خراسان
شماره تماس: ۳۵۰۰۳۳۰۶-۰۵۱

این مطلب در حال تکمیل می باشد…..