برگزاری سمینار یک روزه آزمون هاي عملكردي ريه

سمینار ” آزمون هاي عملكردي ريه” در تاریخ پنجشنبه مورخ ۲۰/۱۰/۹۷ در سالن آمفی تئاتر هتل هما ۱ وبه همت مركز تحقيقات ريه دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید.

در این سمینار به جهت بالا بردن مشارکت شرکت کنندگان در سمینار و جهت انتقال بهتر آموزش ها از سیستم رای گیری برنا استفاده گردید. بدین صورت که سخنرانان با مطرح کردن سوالاتی در رابطه با موضوع جلسه سطح علمی حضار ارزیابی و با توجه به آن توضیحات تکمیلی ارائه گردید.

سیستم برنا در سمینا آزمون عملکردی ریه