با سلام

لطفا نظر خود را در مورد عبارات زیر با زدن دکمه های like و dislike اعلام کنید.

در انتهای کار حتما دکمه ارسال را کلیککنید.

معیار نظر شما می تواند موارد زیر باشد.

زیبایی

خوانایی

راحتتری در به خاطر سپردن

و ….