نمونه فرم نظرسنجی

نظرسنجی و ارزیابی در همایش ها، کنفرانس ها، کارگاه های آموزشی و … امری رایج و ماثر در بهبود کیفیت رویداد می باشد. به همین منظور در ادامه چند نمونه فرم های نظرسنجی و ارزشیابی به صورت فایل word، با موضوعات مختلف جهت استفاده کاربران ارائه می شود.

دانلود نمونه فرم نظرسنجی

دانلود فرم نظرسنجی همایش Word

دانلود فرم نظرسنجی همایش نوع ۲ word

نمونه فرم  ارزشیابی کارگاه آموزشی word

نمونه فرم  ارزشیابی کارگاه آموزشی نوع ۲ word

نمونه فرم ارزیابی از امکانات و تسهیلات word

نمونه فرم ارزیابی فراگیران از دوره آموزش مهارتی word

نمونه فرم ارزشیابی مدرسین word

نکات مهم در طراحی فرم های نظرسنجی و ارزیابی

در طراحی فرمهای نظرسنجی باید چند نکته را در نظر گرفت.

  • کوتاه و مختصر باشد: قبل از طراحی ابتدا هدف و الویت های خود را تعیین نمایید و با توجه به آنها نسبت به طراحی فرم اقدام نمایید. سعی کنید در طراحی سوالات تعداد آن از ۱۰ مورد بیشتر نباشد.
  • واضح و صریح باشد: جملات استفاده شده در پرسشنامه باید کوتاه صریح و بدون ابهام باشد تا فرد با یکبار مطالعه متوجه منظور شما بشود.
  • نوع سوالات انتخابی باشد: در بیشتر مواقع مخاطبین شما در همایش ها یا کارگاه های آموزشی زمان و تمایلی برای تمکیل فرم های شما ندارند، برای حل مشکل سوالات را حتما به صورت چند گزینه طراحی کنید تا فرد به سرعت بتواند به آن پاسخ دهد. مانند نمونه فرم های نظرسنجی ارائه شده.
  • ترتیب سوالات: با توجه به الویت های خود سوالات مهم را در ابتدای فرم قرار دهید.
  • پرهیز از جهت دهی به پاسخ ها