استفاده از سیستم نظرسنجی برنا در سمپوزیوم سندرومهای پارکینسونی: تشخیص و درمان

برای نخستین بار از محصول جدید شرکت برنا در همایش “سندرومهای پارکینسونی: تشخیص و درمان” رونمایی شد. در این سمپوزیوم از سیستم نظرسنجی با موبایل جهت تعامل بیشتر با مخاطبین، استفاده گردید.

سمپوزیوم “سندرومهای پارکینسونی: تشخیص و درمان” با حضور متخصصان و جراحان بیماری های مغز و اعصاب، روانپزشکان و پزشکان عمومی و توسط گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تاریخ ۲۲ شهریور ماه سال ۹۷ در هتل هما مشهد برگزار شد.

سمپوزیوم سندرومهای پارکینسونی: تشخیص و درمان