سیستم پاسخگویی مخاطب یا Audience Response System که به اختصار ARS نیز نامیده می شود، یک ابزار جهت درگیر کردن مخاطب در جلاسات، سخنرانی ها و کلاس های درس می باشد. این سیستم در نظام آموزشی کاربردهای بسیاری دارد و با نام Student Response System و سیستم پرسش و پاسخ شناخته می شود. از این سیستم در جهت بهبود تأثیر تدریس، جذاب سازی موضوعات درسی، فردی ­سازی آموزش بر اساس نیاز دانشجو و افزایش یادگیری استفاده می شود.

سیستم نظرسنجی برنا

نمونه ای از سیستم های ARS

هدف از استفاده ARS

اهداف اولیه در استفاده از ARS، افزایش توجه، یادگیری و مشارکت دانشجو/دانش آموز می باشد. اما فایده ی اصلی ARS در افزایش یادگیری است. این سیستم با تغییر در چگونگی تدریس می تواند توجه دانشجویان را برانگیزد. نمایش سؤالات دوره­ای در این روش، سخنرانی معمول را با تغییر جهت تمرکز از مدرس و پاورپوینت به سمت مشارکت دانشجو در بحث، تغییر می دهد. استفاده از   ARSبه آسانی می تواند بر موانع یک یادگیری خوب غلبه نماید­، در نتیجه دانشجویان مطالب را مؤثرتر یاد می گیرند. بنابراین می توان گفت که این سیستم بی نظیر است.

کاربرد ARS

کاربرد ARS بطور گسترده ای در محیط های آموزشی مختلف اعم از پزشکی و غیر پزشکی از جمله: علوم ­مهندسی­، علوم­ خانواده، حسابداری، داروشناسی، دندانپزشکی، پرستاری و برنامه های آموزشی بیمارستان مورد مطالعه قرار گرفته است.

سیستم برنا در آموزش

نحوه ی کار با ARS

ARS  یک محصول تجاری است و شامل گیرنده، کامپیوتر، پروژکتور، کنترل و نرم افزار است. نحوه کار با  ARSاینگونه است که استاد در ضمن سخنرانی کلاسی و در فواصل زمانی مشخص و یا بعد از ارائه قسمتی از مطالب، تعدادی سؤال چند گزینه­ای (یا با فرمت های بله/خیر، درست/غلط) را از طریق پاورپوینت های جایگذاری شده در دستگاه به کلاس ارائه می دهد. تمرکز سؤالات عموماً بر مرور مفاهیم اصلی و کلیدی است. بعد از نمایش سؤال، دانشجویان در مدت زمانی مشخص و محدود و با استفاده از کنترل هایی که در دست دارند جواب خود را به دستگاه   ARSمی فرستند. دستگاه بلافاصله نتایج حاصل از پاسخ های دریافتی از کلِ دانشجویان را بصورت نمودار دایره­ای یا میله­ای(عموماً هیستوگرام) نمایش می دهد­ که می توان آن را پرینت هم گرفت. این نتایج همان انعکاس فوری دریافتی از درک دانشجو از مطالب است که   ARSبر آن استوار است. بر اساس پاسخ دانشجویان، استاد توانایی ارزیابی درک دانشجو را در کلاس و در زمان تدریس(نه در امتحان پایان ترم) خواهد داشت و می تواند بلافاصله توضیحات تصحیحی را برای مطالبی که درک نشده اند یا بد درک شده اند، ارائه نماید. همچنین انعکاس دانشجویان استاد را قادر می سازد که سبک آموزشی خود را تعدیل نموده و سرعت تدریس را بر حسب یادگیری دانشجو مطابقت دهد. استفاده از این تکنولوژی بسیار آسان است و فقط نیاز به سطح ابتدایی از دانش کامپیوتر دارد.

رای گیری برنا

مزایا و معایب ARS

طبق پژوهش های مختلفی که روی کاربرد  ARSدر محیط های آموزشی صورت گرفته است، از جمله مزایای  ARS می توان به افزایش یادگیری، بقای طولانی مدت مطالب، تصحیح مطالبی که اشتباه درک شده اند، افزایش توجه و آگاه ماندن در کلاس، افزایش میزان مشارکت دانشجو در کلاس، افزایش بحث درسی در میان دانشجویان، جذاب شدن کلاس، تحریک ذهنی، آشنایی سخنران با نیاز دانشجو، ایجاد محیط امن آموزشی، قابلیت استفاده در دانشجویان خجالتی و کمرو، تأکید بر نکات اصلی و کلیدی، قابلیت کاربرد در ارزیابی ها، فراهم آوردن انعکاس فوری، افزایش ارتباط استاد- دانشجو، بهبود فرایند حل مسأله، گسترش تفکر انتقادی، ارزیابی پیشرفت دانشجو، پیش آزمون، قابلیت استفاده آسان، افزایش آمادگی قبل از کلاس، پی بردن دانشجو به نقاط ضعف خود، کمک به سطح بندی مطالب بر اساس سطح دانشجو، افزایش مهارت تصمیم گیری و بکار گیری کار مبتنی بر شواهد، کاهش افت تحصیلی، بهبود نمرات پایانی دانشجویان و قابلیت استفاده در گروه های کوچک را شامل می شود (به دلیل همین مزایا اغلب دانشجویان از  ARSحمایت کرده، آن را بر روش های قبلی ترجیح می دهند و خواهان استفاده از آن در سایر واحدهای آموزشی می­شوند. اما ARS هم همانند هر تکنولوژی و روش آموزشی دیگر نقاط ضعفی دارد که از جمله آنها می توان به ناتوانی در ارزیابی کیفی، نیاز به تغییر در سبک آموزش اساتید و ناتوانی برخی اساتید در تغییر سبک تدریس، امکان تقلب، محدود بودن فرمت سؤال به چند نوع خاص، اشاره نمود.

منبع

پایان نامه با عنوان: بررسی تاثیر روش آموزشی سیستم پاسخ مخاطب بر یادگیری داروهای قلبی عروقی