پرسشنامه برنا

برنامه تلویزیونی

یکی از کاربردهای جذاب سیستم نظرسنجی برنا برگزاری مسابقات تلویزیونی یا برنامه تلویزیونی می باشد. این سیستم با قابلیت جمع آوری سریع نظرات افراد حاضر در جلسه می تواند تاثیر بسزایی در برگزاری برنامه های تلویزیونی داشته باشد.

سیستم نظرسنجی برنا

سیستم پاسخگویی مخاطب ARS

سیستم پاسخگویی مخاطب یا Audience Response System که به اختصار ARS نیز نامیده می شود، یک ابزار جهت درگیر کردن مخاطب در جلاسات، سخنرانی ها و کلاس های درس می باشد. این سیستم در نظام آموزشی کاربردهای بسیاری دارد و با نام Student Response System و سیستم پرسش و پاسخ شناخته می شود.

کلاس هوشمند

مدرسه هوشمند

مدرسه هوشمند یک مفهوم جدید در آموزش و پرورش است. در حال حاضر ما در عصر هوشمند زندگی می کنیم، به طوری که سیستم آموزشی ما نیز به سوی هوشمند شدن می رود. استفاده از تکنولوژی یادگیری الکترونیکی و آموزش هوشمند یک ضرورت در عصر ماست.